„SHÁNÍM dům, byt nebo pozemek ke KOUPI. VOLEJTE nebo pište SMS na telefon …..“

Máte zkušenost s touto praktikou RK? Můžete se bránit.

 

„SHÁNÍM dům, byt nebo pozemek ke KOUPI. VOLEJTE nebo pište SMS na telefon …..“ Pravděpodobně jste i vy tyto letáčky, na kterých chybí jméno osoby, někdy našli ve své dopisní schránce. Možná jste na ně zavolali v domnění, že se skutečně jedná o vážného kupce. Zpravidla jste se ale dovolali realitnímu makléři. Můžete se proti těmto klamavým praktikám realitních kanceláří bránit? ANO můžete. 

Praktiky přímého oslovování potenciálních klientů mohou být v souvislosti s platnými předpisy na ochranu spotřebitele považované za určitých okolností nejen za neetické, nýbrž za protiprávní. 

Obchodní praktika je nekalá; a to hned nejméně ze dvou důvodů. Za prvé spotřebitel, veden jiným záměrem, dostává od realitní kanceláře nevyžádanou nabídku na zprostředkování. Za druhé klamavou obchodní praktikou je praktika, při níž podnikatel vyvolává dojem nebo nepravdivě uvádí, že nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo se prezentuje jako spotřebitel.  Stačí si uvedené telefonní číslo ověřit prostřednictvím internetu. V případě, že patří realitnímu makléři nebo kanceláři, nemůže být pochyb, že se o podnikatele jedná. 

V případě, že výsledkem právního posouzení těchto jednání bude, že se jedná o správní delikt dle § 24 odst. 1 písm. a) ZOS, hrozí realitním kancelářím či jiným zprostředkujícím živnostníkům pokuta až do výše 5.000.000,- Kč dle § 24 odst. 12 písm. d) ZOS. 

S odkazem na § 2976 NOZ  mohou být tyto praktiky navíc v rozporu s dobrými mravy soutěže tím, že vykazují prvky nekalosoutěžního jednání v rámci hospodářského styku; jako je klamavá reklama nebo dotěrné obtěžování. 

V případě mimosoudního řešení sporů je dozorujícím orgánem v této oblasti Česká obchodní inspekce (ČOI), která těmto podnikatelům může uložit závazné pokyny k odstranění nedostatků. 

Dagmar Godycká

Buďte v obraze a sledujte nás také na: http://www.obchodniksrealitami.cz/

Datum publikace článku: 19.10.2016