Vnitřní oznamovací systém

 

Provozovatelem a vlastníkem těchto webových stránek je Dagmar Godycká, realitní kancelář A REAL. Realitní kancelář A REAL je nezávisle provozována Dagmar Godycká, realitní kancelář A REAL a Jana Davidová, realitní kancelář A REAL. Správcem a zpracovatelem vašich osobních údajů je Dagmar Godycká, realitní kancelář A REAL, IČ 46063773 a Jana Davidová, realitní kancelář AREAL, IČ 46063781. 

Umožňujeme příjem anonymních oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to všem osobám prostřednictvím aplikace  Nenech to být.